แบรนด์สินค้า : -

 

ขนาดสินค้า : 5X29mm

 

น้ำหนักสินค้า : 0.005 Kg.

 

เป็นฟิวส์ตัดเร็วเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร

หรือใช้ไฟฟ้าเกินที่กำหนด

กะบอกแก้วหุ้มฟิวส์ เมื่อขาดมองเห็นชัดเจน

 

คุณสมบัติ

กะบอกแก้วหุ้มฟิวส์ เมื่อขาดมองเห็นชัดเจน

เป็นฟิวส์ตัดเร็วเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร หรือใช้ไฟฟ้าเกินที่กำหนด

กะบอกแก้วหุ้มฟิวส์ เมื่อขาดมองเห็นชัดเจน

 

วิธีใช้งาน

ใส่ฟิวส์หลอดแก้วในกระบอกฟิวส์ตามความยาวของกระบอกฟิวส์

 

คำแนะนำ

ควรเลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 

ข้อควรระวัง

อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกระแสไฟฟ้าเกินขนาดของฟิวส์ที่กำหนด

ห้ามนำไปดัดแปลง หรือใช้ผิดประเภท

ห้ามนำไปติดตั้งบริเวณที่เปียกชื้น

ควรเก็บให้พ้นจากมือเด็ก

 

การใช้งาน : ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันโดยทำหน้าที่เหมือนตัวนำตัวหนึ่งในวงจรไฟฟ้า เมื่อเกิดกระแสเกินพิกัดหรือกระแสลัดวงจรมีค่ามากกว่ากระแสที่ฟิวส์ทนได้จะทำให้ฟิวส์ขาด ทำให้วงจรขาดและกระแสไม่ไหลอีกต่อไป เพื่อป้